nazwaMożesz zawsze zmienić nazwy swoich etykiet. Kliknij w wybraną etykietę, aby przejść do widoku wszystkich swoich przepisów, które zostały nią oznaczone. Następnie z menu po lewej stronie wybierz opcję Zmień nazwę etykiety, wpisz nową nazwę i zatwierdź zmianę.


 

Potrzebujesz więcej informacji na temat etykiet? Sprawdź powiązane tematy pomocy: