Zrzut ekranu 2014-11-21 o 16.26.45Pełną listę swoich etykiet znajdziesz na stronie Twoje przepisy. Możesz tu przeglądać swoje etykiety, edytować je, zmieniać ich kolejność i utworzyć nowe.

etyKliknij przycisk Dodaj etykietę po lewej stronie ekranu, a następnie wpisz nazwę, którą chcesz jej nadać i potwierdź przyciskiem Enter.

Możesz stworzyć etykietę o dowolnej treści, używając polskich znaków i spacji. Maksymalna długość etykiety to 35 znaków. Etykieta może zawierać tylko małe litery.


Potrzebujesz więcej informacji na temat etykiet? Sprawdź powiązane tematy pomocy: